4 years önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Diyezli Majör Dizi Bir parçada yer alan ve o parçanın tonunu belirleyecek olan arızalar, portede parçanın en başına, sol anahtarından sonra ve ölçü zamanından önüne yerleştirilir. Bu sayede kolaylıkla parça başına yerleştirilmiş arızalara bakılarak parçanın tonu anlaşılabilir. Bu durum “tonal donanım” olarak adlandırılır. Yandaki örnekte görülebilir. Tonal donanımda diyezler veya bemoller belli bir sıraya göre yer alır. Fa diyezden sonra re diyez gelmez. Diyez sırası şu şekildedir: fa, do, sol, re, la, mi, si ve bemol sırası ise: si, mi, la, re, sol, do fa’dır. Bemol sırası, diyez s...
4 years önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Bemollü Majör Dizi Tonal donanımda diyezler veya bemoller belli bir sıraya göre yer alır. Bemol sırası diyez sırasının tersidir ve şu şekildedir: si, mi, la, re, sol, do fa’dır. Parçanın tonal donanımında tek bemol bulunuyorsa, bu ton “fa majör” dür. Tek bemollü tondan sonraki tonların kullandığı yöntem ise, tonal donanımda yer alan bemol sırasına göre sondan bir önceki bemolün, tonun adını vermesidir. Örneğin, üç bemollü ton için bir önceki cümlede söyleneni uygularsak; üç bemollü tonda yer alacak bemoller, bemol sırasına göre si bemol, mi bemol ve la bemol olur. Tonal donanım...
4 years önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Ses Dizileri Belirli bir oktav içindeki belirli ses ve aralık düzeni “dizi” olarak adlandırılır. Bir müzik sistemine temel oluşturan belirli perdelerdeki seslerin sıralanmasıyla dizi oluşur. Bu sıralanış biçimi müzik türlerine ve bölgelere göre değişim gösterir. Diziler altı kümede toplanabilir: Pentatonik diziler Modlar Makam dizileri Tonal diziler Caz müziği dizileri Atonal diziler Günümüzde müzik eğitiminde, batı müziğinde ve dünyada tonal dizi yaygın olarak kullanılmaktadır. Oktav Aynı ismi taşıyan iki ses arasındaki sekiz notalık aralığa oktav denilmektedir. Bu no...
4 years önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Müzikte Aralık Majör ve minör dizi konularında “üçlü aralıklar”a değinmiştik. Bu konuda aralık kavramını daha genel olarak ele alacağız. Bir sesin başka bir sese olan uzaklığının ölçümü “aralık” olarak adlandırılmaktadır.. “Ünison”, sesin kendisi ile olan aralığına verilen isimdir. Yani aslında bir uzaklık bulunmasa da do sesinin aynı do sesine olan aralığı ünison olarak ifade edilmektedir. Yine do majör dizisini örnek verecek olursak, dizinin eksen sesinin diğer seslerine olan uzaklığını aşağıdaki şekil yardımıyla gösterebiliriz. Bir majör dizideki tam aralık...
4 years önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Minör Dizi Minör dizi ve majör diziyi birbirinden ayıran farkların biri minör dizilerin temel aralığı olan üçlü aralığın “küçük üçlü” olmasıdır. Dizinin ilk sesi ile üçüncü sesi arasında 1,5 perde aralık bulunmaktadır. Major ve minor dizilerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bir diğer fark ise, diziyi oluştururken kullanılacak genel aralık diziliminin farklılığıdır. Majör dizilerde kullanılan dizilim 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım şeklindeyken, minör diziyi oluşturan sesler arasında sırası ile 1 tam,1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 2 tam aralık bulunması gerekir. Bu dizilime göre la...
4 years önce bakkalgrup tarafından yazıldı!
müzikbilgisi
Majör Dizi En basit majör dizi, kalın do’dan ince do’ya kadar olan seslerin arıza vermeden sıralanmasıyla oluşturulur. Majör dizilerde tam-yarım aralıkların özel sıralanışından ötürü, majör kelimesi “büyük” anlamında kullanılmaktadır. Diziyi oluşturan birinci ses olan “do”dur.    Birinci ses ile üçüncü ses olan “mi” arasında iki tam ses bulunmaktadır. Bu dizinin temel aralığı olan  “üçlü aralık” diziyi oluşturan birinci ve üçüncü sesler arasında olan aralıktır. Eğer bu dizide olduğu gibi aralarında iki tam ses bulunuyorsa, “majör (büyük) üçlü” adını almakt...

Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.
Tema : Sipsi v1
You might also likeclose
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.